Avís legal

Aquestes ‘Condicions Generals d’Accés i Ús | Avís Legal ‘( “condicions”) estableixen les normes que afecten els usuaris particulars que visiten http://www.ambitos.es ( “web”); una pàgina web que té per objecte donar a conèixer les activitats i serveis de ÁMBITOS.

 

El titular del web és Fernando Català Segòvia ( “l’Administrador”), com Administrador Solidari de DABAITIE, S.L. (que actua sota el nom comercial d’ÁMBITOS); a qui es pot contactar a través del correu electrònic fernando@ambitos.es. Per a més informació, podeu consultar l’apartat ‘Dades d’Informació General’ (al final d’aquesta pàgina).

El web s’adreça a particulars, emprenedors i empreses ( “Usuaris”) interessats en els serveis de generació de continguts publicitaris i editorials.

 

Ús de la Web

L’Usuari farà un ús correcte la Web i dels seus continguts; d’acord amb aquestes condicions i la normativa vigent.

 

Protecció de Dades Personals

Les Dades Personals recollides en aquesta Web seran tractades d’acord amb la Política de Privacitat.

Posi accedir-hi per conèixer els seus drets i confirmar el compliment per part d’aquest web i el seu propietari de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal; així com del Reglament que la desplega.

 

Responsabilitats

En qualsevol cas, la web no es fa responsable de l’exactitud de la informació proporcionada per tercers independents. Tampoc és responsable del contingut de les pàgines web propietat d’Empreses Anunciants.

 

Política d’enllaços a www.ambitos.es

D’acord amb l’ús habitual d’internet i les xarxes socials, ÁMBITOS permet qual comparteixin enllaços a aquesta web; sempre que aquesta activitat es realitzi sense ànim de lucre; i d’acord a les normes de bon ús, bona fe i bons costums acceptats de manera general pels internautes i la legislació vigent. En cas de dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a hola@ambitos.es; amb l’assumpte POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

 

Ara bé, el fet que es comparteixi la web en perfils o pàgines de tercers no suposa que ÁMBITOS tingui cap relació de confiança amb aquests i, per tant, no es fa responsable del contingut de tercers.

 

ÁMBITOS es reserva el dret a exigir la supressió de l’enllaç compartit per un tercer, en el cas que no es compleixi algun dels termes anteriors.

 

Responsabilitats de l’Usuari

Volem destacar el compromís de l’Usuari de no realitzar cap acte abusiu que tingui l’objectiu de causar algun dany, inutilitzar i / o saturar la web; de manera que aquesta no pogués ser utilitzada normalment.

 

Per la seva banda, ÁMBITOS no es fa responsable dels danys que l’acció de tercers pugui provocar en l’usuari (tampoc en el seu programari o maquinari). A tall d’exemple, i sense ànim de ser exhaustius, ens referim a la introducció de virus o qualsevol altre tipus de malware; als atacs als sistemes informàtics; o a les incidències relatives a la connectivitat de dades. En qualsevol cas, un cop detectada la incidència o l’acció maliciosa de tercers, ÁMBITOS es compromet a mitigar i / o eliminar el risc o amenaça al més aviat possible; amb la intenció que es vegin afectats el menor nombre possible d’usuaris.

 

En relació als continguts, ja que la web allotja informació de tercers, l’usuari és plenament responsable de l’ús que faci d’aquesta informació; havent de tenir en compte l’existència de legislació relativa a protecció de dades personals i Propietat Intel·lectual; així com a qualsevol altra normativa vigent. En cap cas ÁMBITOS es fa responsable dels danys i / o perjudicis que es poguessin ocasionar a tercers per l’ús inadequat dels usuaris del web.

 

D’altra banda, si es detectés l’incompliment per part de l’Usuari d’aquestes Condicions o qualsevol altra normativa aplicable, ÁMBITOS es reserva el dret a restringir, suspendre i / o bloquejar l’accés a la web de l’Usuari; adoptant per a aquest fi les mesures tècniques que consideri necessàries.

 

Finalment, en el cas que ÁMBITOS patís algun dany o perjudici per l’activitat d’un usuari, aquest haurà de fer-se responsable de la indemnització que els tribunals estableixin a aquest efecte.

 

Funcionament del lloc web

ÁMBITOS s’esforça per fer que la web estigui disponible i accessible. Per a això tracta d’evitar el major nombre d’errors i, si sorgissin, tracta de reparar-los el més aviat. D’aquesta manera, la intenció és mantenir els continguts del web actualitzats. No obstant això, ÁMBITOS no pot garantir la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la web, ni la inexistència d’errors en els seus continguts; així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

 

Canvis al web

El contingut, configuració i / o disseny de la web podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. Ara bé, en el cas que es modifiquessin substancialment les condicions aplicables a cada Usuari, aquests canvis serien comunicats a la mateixa web (mitjançant la data d’última actualització, al final d’aquesta pàgina de Avís Legal).

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc. .) [ “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de ÁMBITOS o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat d’ÁMBITOS o dels seus llicenciants.

 

L’ús del lloc web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Web i els seus continguts.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els seus Continguts i / o els signes distintius d’ÁMBITOS.

 

Qualsevol ús del contingut contrari a aquestes Condicions podria donar lloc a l’inici de les accions legals que es consideressin necessàries; així com a la reclamació de les responsabilitats que es consideressin necessàries.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions estan adaptades a la legislació espanyola; i hauran de ser interpretats en base a ella.

 

Les disputes que poguessin sorgir entre ÁMBITOS i els usuaris de la web es resoldran en els jutjats i tribunals de Barcelona; excepte en matèria de protecció al consumidor, on regirà el domicili d’aquest.

 

Dades d’Informació General

El titular d’aquesta web és Fernando Català Segòvia, Administador Solidari de DABAITIE, S.L., amb CIF B-66703067 i domicili social al Carrer Bosc, 20 1r 1a 08017 Barcelona; que actua sota el nom comercial d’ÁMBITOS.