Why not

Why Not? és un tapís d’històries i experiències, suggeriments i inspiracions que busca connectar amb les noves generacions amb la finalitat de brindar-los l’oportunitat de trobar inspiració, motivar-los a enfortir les seves expectatives i sobretot aprendre l’habilitat de passar d’un fracàs a un altre sense perdre l’entusiasme.

Un espai d'inspiració i reflexió

L'impulsor de la iniciativa Why Not? i els seus col·laboradors ens expliquen en aquesta petita càpsula audiovisual quina és l'essència del projecte i els seus objectius.

Impulsor i creador de la iniciativa

Una plataforma social

Why Not? es presenta com un sèrie de xou-entrevista, amb format dinàmic, extravagant i transgressor, que posa en contrast histories de vida, recorreguts professionals aparentment antagònics, reviscuts a través de la narració, de les anècdotes amb l'objectiu de convertir-se en un gran festival de la creativitat i la innovació.

Why Not? té com a eixos temàtics grans temes d'interès que preocupen els públics involucrats com la comunicació, la cultura, el medi ambient, la formació, el talent i l'emprenedoria.

Altres projectes

2023-05-23T13:28:37+00:00

Why not

Tapís d'històries i experiències per a una època que necessita més que mai una plataforma on trobar fonts d'inspiració i recursos per a encarar el futur amb ànims i energies renovades.

Categories de projectes