Categories de projecte

Home|Empreneduria

Empreneduria

Why not

Tapís d'històries i experiències per a una època que necessita més que mai una plataforma on trobar fonts d'inspiració i recursos per a encarar el futur amb ànims i energies renovades.

Habilitats d’empreneduria

Recrear diferents habilitats emprenedores amb la finalitat de fomentar en els alumnes destreses emocionals i comunicacionals que els ajudin a desenvolupar-se en la seva futura vida professional.

Odisea emprende

En 2008 vaig dirigir el desenvolupament d'un vídeojoc en 3D per a desenvolupar les capacitats emprenedores dels més joves en la comunitat autònoma d'Extremadura.

Go to Top