Categories de projecte

Home|Educació finances

Educació finances

Valors de futur

Implementació d'un projecte pedagògic amb el qual es dotava als alumnes coneixements financers mitjançant diferents estratègies educatives en escoles de tot el país.

Go to Top